//over Inpaqt

Inpaqt is gespecialiseerd in het aandragen van passende oplossingen op het gebied van innovatiemanagement; oplossingen gericht op datgene waar een organisatie behoefte aan heeft.

 

INPAQT TECHNICAL SOLUTIONS

Met een team van software-experts heeft INPAQT de Innovation Management Suite 6.0 (IMS) ontwikkeld. IMS is gebouwd in een Microsoft.Net framework. De suite is een hybride systeem bestaande uit een server-replica met volledige web-based toegang. De open source structuur biedt de mogelijkheid, IMS te integreren met de meest gangbare managementsystemen en tools.

In nauwe samenwerking met onze klanten is en wordt de Innovation Management Suite voortdurend verbeterd. Ons Business Development Lab voegt continu nieuwe methoden en tools toe. Door deze uitbreidingen is er een breed scala van toepassingsmogelijkheden ontstaan. Hierdoor is IMS uitgegroeid tot een compleet systeem waarin alle facetten van het innovatieproces effectief zijn te managen.

De Innovation Management Suite kan worden verkregen op licentie of ‘on demand’. Indien gewenst verzorgt INPAQT de volledige installatie en de integratie met uw huidige systemen.


INPAQT BUSINESS SOLUTIONS

INPAQT Business Solutions heeft een team van ervaren professionals, de Business Accelerators, die het innovatieproces in uw organisatie verder ontwikkelen en implementeren. Wij trainen en coachen uw medewerkers met als doel zelfinnoverend vermogen te scheppen binnen uw organisatie.

Onze Business Accelerators zijn resultaatgericht en staan garant voor een professionele implementatie van innovatiemanagement. Gestoeld op jarenlange ervaring in tal van sectoren, zijn zij in staat dat te leveren wat nodig is voor uw organisatie.


INPAQT INNOVATION ACADEMY

De INPAQT Innovation Academy voert onderzoek uit naar best practices, methoden en tools op het gebied van innovatiemanagement. Daarbij worden trends gesignaleerd en behoeften van bedrijven in kaart gebracht.
Wij werken op het gebied van onderzoek samen met universiteiten uit binnen- en buitenland zoals de RSM Erasmus Rotterdam en de Universiteit van Wageningen. De adviesraad van de Innovation Academy bestaat uit vooraanstaande wetenschappers en experts van uiteenlopende terreinen.

De verzamelde kennis wordt vertaald in training- en opleidingsprogramma’s voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen. Op onze site vind u meer informatie met betrekking tot het aanbod van onderwijsmodules, training en coaching.

Leer ons beter kennen: 

ONZE MISSIE

VISIE OP INNOVATIEMANAGEMENT

INPAQT MANAGEMENT

MEMBERSHIPS

BUSINESS PARTNERS

testimonials

"Met de methoden en tools was het mogelijk om de analysetijd terug te brengen van 6 naar 2 maanden."

— Board of directors

"Ik merk dat ik wel heel vaak zoiets zeg als: 'kan niet', 'werkt niet' of 'dat is al eens eerder geprobeerd'. Inpaqt vraagt dan gericht door en helpt ons met passende oplossingen te komen. Men doorbreekt op deze manier barrières. Zo komen er mooie dingen tot stand."

— Entrepreneur

 

referenties

reference logo's